Teksten fra vårt klagebrev til DanCenter

oktober 3, 2007

Bookingnr.: 2007-xxxxx
Husnummer: xxxxx xxx
Leieperiode: 30.06.2007 – 14.07.2007

Klage på opphold i xxxxxx vej x, Gilleleje

Da vi betalte 29960 NOK for 2 ferieuker på et femstjerners dansk feriehus, hadde vi store forventninger til oppholdet. Dessverre ble vi skuffet allerede ved ankomst: Husets standard kunne på ingen måte forsvare 5 stjerner!
En stor del av huset måtte stenges av på grunn av sterk mugglukt.

Husets underetasje inneholder h.h.v. rom for bordtennisbord og solarium – begge deler reklamert for i presentasjonen av huset. Det lot seg ikke gjøre å oppholde seg i denne etasjen på grunn av en meget sterkt mugglukt. Man fikk pustebesvær etter få minutter, og vi regner det som helseskadelig å oppholde seg i et slikt miljø. Allerede første mandag – 2.7 – tok vi kontakt med DanCenters lokalkontor i Gilleleje angående dette problemet. Daglig leder Lasse Nørgaard kom på befaring, og han kan bekrefte at lukten var langt over hva man kan kalle ’kjellerlukt’. Vi var nødt til å holde kjelleretasjen stengt under hele vårt opphold.

Mugglukten var også merkbar i andre deler av huset, men dette ble gradvis bedre etter at vi stengte av kjelleretasjen.
5 stjerners standard

I tillegg til avstengte bordtennnis- og solarium-rom: Heller ikke resten av huset kunne forsvare å bli utleid som et femstjerners hus. Vi nevner noen punkter

  • TV: Ved ankomst var det ikke mulig å få inn verken svenske eller danske TV-kanaler. Det var riktig nok innstilt mange tyske, men det var ikke helt det vi hadde forventet. På tirsdag kom huseier og stilte inn noen svenske og danske tv-kanaler. Eieren mente riktig nok at vår bruk av en stikk-kontakt i motsatt ende av huset skulle ha ødelagt for antennesignalene, men det stiller vi oss undrende til. Det forelå heller ingen informasjon restriksjoner på bruk av husets stikkontaker.
  • Hagen: Vi fant hagen overgrodd og generelt lite tiltalende. I atriet fant vi 2 griller, uvaskede og uappetittelige. En av grillene har vært brukt som askebeger.
  • 2 personers spa-pool: Var utstyrt med boble-funksjon, men denne fungerte ikke.

Våre to familier har leid sommerhus i Norge, Sverige og Danmark hvert år siden 1989. Vi mener å ha god oversikt over hva som kan forventes i denne prisklasse. Og for 29960 NOK hadde vi forventet noe helt annet enn det som møtte oss i Arent Hansens vej 5.

Konklusjon / krav

Da det ikke viste seg å være et riktig forhold mellom standard og den prisen vi betalte, ber vi om å få refundert deler av det innbetalte beløpet:

  • En stor del av husets areal måtte stenges av. Vi var 10 personer, og dette huset ble valgt ut nettopp på grunn av stor plass. Muligheten til å spille bordtennis var også et vesentlig poeng for oss.
  • Dyrebare feriedager har vært brukt til møter og telefoner til DanCenter, samt besøk av eier
  • Vi har betalt for 5-stjerners standard. Det riktige ville nok heller vært 3-stjerner.

Et avslag i prisen på kr 6000 NOK er et rimelig krav, slik vi ser det.

Vi imøteser et snarlig og positivt svar fra DanCenter.

Med vennlig hilsen xxxx

Les svarbrevet fra DanCenter.

Reklame