Teksten fra vårt klagebrev til DanCenter

oktober 3, 2007

Bookingnr.: 2007-xxxxx
Husnummer: xxxxx xxx
Leieperiode: 30.06.2007 – 14.07.2007

Klage på opphold i xxxxxx vej x, Gilleleje

Da vi betalte 29960 NOK for 2 ferieuker på et femstjerners dansk feriehus, hadde vi store forventninger til oppholdet. Dessverre ble vi skuffet allerede ved ankomst: Husets standard kunne på ingen måte forsvare 5 stjerner!
En stor del av huset måtte stenges av på grunn av sterk mugglukt.

Husets underetasje inneholder h.h.v. rom for bordtennisbord og solarium – begge deler reklamert for i presentasjonen av huset. Det lot seg ikke gjøre å oppholde seg i denne etasjen på grunn av en meget sterkt mugglukt. Man fikk pustebesvær etter få minutter, og vi regner det som helseskadelig å oppholde seg i et slikt miljø. Allerede første mandag – 2.7 – tok vi kontakt med DanCenters lokalkontor i Gilleleje angående dette problemet. Daglig leder Lasse Nørgaard kom på befaring, og han kan bekrefte at lukten var langt over hva man kan kalle ’kjellerlukt’. Vi var nødt til å holde kjelleretasjen stengt under hele vårt opphold.

Mugglukten var også merkbar i andre deler av huset, men dette ble gradvis bedre etter at vi stengte av kjelleretasjen.
5 stjerners standard

I tillegg til avstengte bordtennnis- og solarium-rom: Heller ikke resten av huset kunne forsvare å bli utleid som et femstjerners hus. Vi nevner noen punkter

  • TV: Ved ankomst var det ikke mulig å få inn verken svenske eller danske TV-kanaler. Det var riktig nok innstilt mange tyske, men det var ikke helt det vi hadde forventet. På tirsdag kom huseier og stilte inn noen svenske og danske tv-kanaler. Eieren mente riktig nok at vår bruk av en stikk-kontakt i motsatt ende av huset skulle ha ødelagt for antennesignalene, men det stiller vi oss undrende til. Det forelå heller ingen informasjon restriksjoner på bruk av husets stikkontaker.
  • Hagen: Vi fant hagen overgrodd og generelt lite tiltalende. I atriet fant vi 2 griller, uvaskede og uappetittelige. En av grillene har vært brukt som askebeger.
  • 2 personers spa-pool: Var utstyrt med boble-funksjon, men denne fungerte ikke.

Våre to familier har leid sommerhus i Norge, Sverige og Danmark hvert år siden 1989. Vi mener å ha god oversikt over hva som kan forventes i denne prisklasse. Og for 29960 NOK hadde vi forventet noe helt annet enn det som møtte oss i Arent Hansens vej 5.

Konklusjon / krav

Da det ikke viste seg å være et riktig forhold mellom standard og den prisen vi betalte, ber vi om å få refundert deler av det innbetalte beløpet:

  • En stor del av husets areal måtte stenges av. Vi var 10 personer, og dette huset ble valgt ut nettopp på grunn av stor plass. Muligheten til å spille bordtennis var også et vesentlig poeng for oss.
  • Dyrebare feriedager har vært brukt til møter og telefoner til DanCenter, samt besøk av eier
  • Vi har betalt for 5-stjerners standard. Det riktige ville nok heller vært 3-stjerner.

Et avslag i prisen på kr 6000 NOK er et rimelig krav, slik vi ser det.

Vi imøteser et snarlig og positivt svar fra DanCenter.

Med vennlig hilsen xxxx

Les svarbrevet fra DanCenter.