Avkrevd penger for sluttrengjøring to ganger

oktober 9, 2007

Da vi skulle hente nøklene til huset hos Dancenter på ankomstdagen, ble vi bedt om å betale DKK 1.100,- i depositum og DKK 1.200,- i oblogatorisk sluttrengjøring. Vi betalte og fikk nøklene utdelt.

Etter et par dager husket vi at at sluttrengjøringen var obligatorisk og inkludert i denne summen vi allerede hadde forhåndsbetalt for leie av huset. Vi dro derfor innom Dancenters kontor og gjorde oppmerksom på at vi hadde betalt sluttrengjøring 2 ganger. Heldigvis hadde vi tatt med alle nødvendige papirer som beviste dette. Til tross for bevisene ble det en lengre diskusjon mellom oss og en kvinnelig ansatt – Janni – på lokalkontoret. Hun kontaktet også hovedkontoret i København i løpet av samtalen. Vi opplevde personalet på Dancenter i Gilleleje som svært lite hyggelige, mens vi tydeligvis ble ansett som både vanskelige og kranglete. Til slutt måtte de likevel motvillig innrømme at vi hadde rett, og at pengene skulle tilbakebetales ved avreise.

På avreisedagen måtte vi likevel igjen gjennom en ny runde med argumentasjoner rundt denne saken! Igjen opplevde vi stemningen som ubehagelig, men vi ga oss ikke og fikk til slutt tilbake pengene vi hadde krav på.

Unnskyldning eller beklagelse fra DanCenter etter dette? Ånei, langt ifra! En sur og mutt mine var alt Janni hadde å bidra med. Vi anbefaler å sende hele lokalkontoret i Gilleleje på kurs i service og kundebehandling. Smilekurs het det visst før…

Reklame

Forretningsskikk – Teori og praksis

oktober 9, 2007

DanCenter er medlem av Feriehusudlejernes Brancheforening. Foreningen har egen side for forretningsskikk, ser man det!

Her tas det til orde for «en forretningsgang præget af professionalisme, seriøsitet samt god forretningsskik…». Men det var dette med teori og praksis da, DanCenter!


Teksten fra vårt klagebrev til DanCenter

oktober 3, 2007

Bookingnr.: 2007-xxxxx
Husnummer: xxxxx xxx
Leieperiode: 30.06.2007 – 14.07.2007

Klage på opphold i xxxxxx vej x, Gilleleje

Da vi betalte 29960 NOK for 2 ferieuker på et femstjerners dansk feriehus, hadde vi store forventninger til oppholdet. Dessverre ble vi skuffet allerede ved ankomst: Husets standard kunne på ingen måte forsvare 5 stjerner!
En stor del av huset måtte stenges av på grunn av sterk mugglukt.

Husets underetasje inneholder h.h.v. rom for bordtennisbord og solarium – begge deler reklamert for i presentasjonen av huset. Det lot seg ikke gjøre å oppholde seg i denne etasjen på grunn av en meget sterkt mugglukt. Man fikk pustebesvær etter få minutter, og vi regner det som helseskadelig å oppholde seg i et slikt miljø. Allerede første mandag – 2.7 – tok vi kontakt med DanCenters lokalkontor i Gilleleje angående dette problemet. Daglig leder Lasse Nørgaard kom på befaring, og han kan bekrefte at lukten var langt over hva man kan kalle ’kjellerlukt’. Vi var nødt til å holde kjelleretasjen stengt under hele vårt opphold.

Mugglukten var også merkbar i andre deler av huset, men dette ble gradvis bedre etter at vi stengte av kjelleretasjen.
5 stjerners standard

I tillegg til avstengte bordtennnis- og solarium-rom: Heller ikke resten av huset kunne forsvare å bli utleid som et femstjerners hus. Vi nevner noen punkter

  • TV: Ved ankomst var det ikke mulig å få inn verken svenske eller danske TV-kanaler. Det var riktig nok innstilt mange tyske, men det var ikke helt det vi hadde forventet. På tirsdag kom huseier og stilte inn noen svenske og danske tv-kanaler. Eieren mente riktig nok at vår bruk av en stikk-kontakt i motsatt ende av huset skulle ha ødelagt for antennesignalene, men det stiller vi oss undrende til. Det forelå heller ingen informasjon restriksjoner på bruk av husets stikkontaker.
  • Hagen: Vi fant hagen overgrodd og generelt lite tiltalende. I atriet fant vi 2 griller, uvaskede og uappetittelige. En av grillene har vært brukt som askebeger.
  • 2 personers spa-pool: Var utstyrt med boble-funksjon, men denne fungerte ikke.

Våre to familier har leid sommerhus i Norge, Sverige og Danmark hvert år siden 1989. Vi mener å ha god oversikt over hva som kan forventes i denne prisklasse. Og for 29960 NOK hadde vi forventet noe helt annet enn det som møtte oss i Arent Hansens vej 5.

Konklusjon / krav

Da det ikke viste seg å være et riktig forhold mellom standard og den prisen vi betalte, ber vi om å få refundert deler av det innbetalte beløpet:

  • En stor del av husets areal måtte stenges av. Vi var 10 personer, og dette huset ble valgt ut nettopp på grunn av stor plass. Muligheten til å spille bordtennis var også et vesentlig poeng for oss.
  • Dyrebare feriedager har vært brukt til møter og telefoner til DanCenter, samt besøk av eier
  • Vi har betalt for 5-stjerners standard. Det riktige ville nok heller vært 3-stjerner.

Et avslag i prisen på kr 6000 NOK er et rimelig krav, slik vi ser det.

Vi imøteser et snarlig og positivt svar fra DanCenter.

Med vennlig hilsen xxxx

Les svarbrevet fra DanCenter.


DanCenter-befaring i huset – falsk «forståelse» og «vennlighet»

oktober 2, 2007

Tirsdag dukket daglig leder opp – han hadde nå fått et navn – Lasse Nørgaard. Hovedkontoret i København hadde åpenbart tatt en alvorsprat med ham om kundebehandling i løpet av gårsdagen. Hans oppførsel var ikke til å kjenne igjen, og det var nesten rørende å se hvor forståelsesfull han nå var blitt. Men han måtte jo beklage at han ikke kunne tilby oss et nytt hus – vi var jo så mange… Samtidig vedgikk han at mugg-lukten jo var meget verre enn han hadde trodd. Han oppfordret oss til å sende en skriftlig klage etter vårt opphold. Han på sin side lovet å støtte vår klage.

Vi som hadde sett Lasse Nørgaards oppførsel første dag, tenkte jo vårt. Samtidig var vår hovedmotivasjon å ødelegge minst mulig av ferien på å krangle med DanCenter. Vi valgte derfor å fullføre ferien i huset med avstengt underetasje.


Lokalkontoret – det første møtets «sødme»

oktober 2, 2007

Mandag etter vår ankomst var vår første mulighet til å klage på forholdene. Vi møtte opp på Det lokale DanCenter-kontoret i Gilleleje der vi ba om at en representant kom for å se på huset. Oppførselen til Gilleleje-kontorets daglige leder var sjokkerende arrogant og uten interesse for å hjelpe oss som kunde. Det var umulig for ham å komme og se huset samme dag, til tross for at det lå 5 minutters kjøring unna DanCenter-kontoret.

Han foreslo derimot at vi skulle sitte og vente på ham tirsdag uten nærmere tidsangivelse. Vi forklarte at vi ikke ønsket å bruke av ferien vår til å sitte i et hus og vente på hans ankomst. Til slutt gikk ham med på å angi et timesintervall der han skulle dukke opp. Han nektet også å oppgi sitt navn(!).

Etter dette ubehagelige møtet var vi ikke i tvil om at DanCenter var totalt uinteressert i vårt problem. Tvert i mot,  vi ble tydeligvis ansett som brysomme kunder. Opplevelsen var såpass spesiell at vi valgte å ringe hovedkontoret i København for å fortelle hvordan vi ble møtt av deres lokalkontor.

DanCenters lokalkontor i Gilleleje

DanCenters lokalkontor i Gilleleje.


Forventningene og møtet med virkeligheten

oktober 2, 2007

Våren 2007 søkte vi frem et hus på DanCenters hjemmesider. Et 5-stjerners hus som kostet 29960 NOK for 2 uker. Prisen var høy, men vi var villig til å betale dette for et hus med høy standard.

Nedturen ved ankomst til Danmark var stor: Vi ble møtt med et hus der tiden hadde stått stille siden 60- eller 70-tallet. Hagen var fullstendig overgrodd og ustelt. To griller i atriet var fylt med gammel aske og jord, og hadde vært brukt til askebeger. Men alt dette var likevel småtteri mot lukten som møtte oss innendørs. Det viste seg nemlig at hele underetasjen var helt uegnet som oppholdsrom pga sterk sopp og råtelukt.

Opphold i disse rommene var så ubehagelig at man fikk pustebesvær av å være der. Disse rommene var i reklamen omtalt som bordtennisrom og solarium. Vi er ikke tvil om at det var helseskadelig å oppholde seg i disse rommene, og vi valgte å stenge dem av under hele vårt opphold.

Bare en person utstyrt med usedvanlig frekkhet og griskhet ville kunne betegne dette som et femstjerners hus. Men vi snakker altså om DanCenter.


Bilder fra DanCenters femstjerners-opplevelse

oktober 2, 2007


La det være sagt med en gang: Vi la ikke vekt på å fotodokumentere vårt opphold i huset. Ganske enkelt fordi det ikke lar seg gjøre å fotografere mugglukt!

Likevel, et par bilder fra hagen og takskjegget under regnvær kan gi en viss indikasjon.

Grill i hagen. Denne var full av jord. Uvisst hvilket år den sist var vasket…

Her en av grillene i hagen. Fylt av jord ved ankomst.

Denne grillen hadde også vært brukt til askebeger.

Denne grillen har også vært brukt som askebeger, noe sneipene vitner om.

Regnvær: Det renner rett gjennom takskjegget, og legger deg i store dammer langs husveggen.

Regnvær. Vannet renner rett gjennom takskjegget og legger seg som store dammer langs husveggen. Herfra må vi anta at fukten sivet ned i kjelleren der mugglukten var ubeskrivelig.